Doprava zdarma na všechny objednávky!

Zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Jsme společnost KOMPRETO s.r.o., Nová Červená Voda 110, Stará Červená Voda 790 53, IČ: 041 59 268 zapsaná v obchodním rejstříku Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 62603, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

Osobní údaje, které zpracováváme

Zpracováváme údaje, které nám poskytnete při nákupu.

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naši webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však anonymizované a nelze je tak považovat za osobní údaje. Výše uvedené údaje zpracováváme nástrojem Google analytics.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli vyfakturovat a doručit vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům jsme schopni je řešit.

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Plnění a uzavření smlouvy

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytli zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.

Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové zprávy.

Souhlas

Pro účely zasílání obchodních sdělení zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám obchodní sdělení zasílat nebudeme.

Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat když nám napíšete na adresu [email protected]

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

 • Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.
 • Platební karty: naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.
 • Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu. Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci, uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše údaje zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let, popř. do doby vyslovení nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu nebo napíšete na email [email protected].

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje zabezpečujeme odpovídajícím způsobem tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Dlouhodobě udržujeme data v bezpečí tak, že používáme aktuální zabezpečovací prvky a zdokonalujeme e-shop. Základ naší bezpečnosti je postaven na šifrované komunikaci, proto na stránkách vidíte HTTPS. Přihlašovací údaje jsou zahashované a všechna vaše data jsou uložena na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Úprava a doplnění

Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Můžete zde měnit základní informace o vaší osobě.

Oprava

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat na emailu [email protected].

Přístup 

Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů, a to prostřednictvím emailu [email protected]

Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

 • Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů
 • Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
 • Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů
 • Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
 • Zda-li máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 • Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

Výmaz

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali. Výmaz se však nemůže týkat údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat. Jsou to především faktury, kterými dokládáme naši činnost. Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Informace o vaší platební kartě nejsou ukládány u naší společnosti, ale u naší platební brány, kterou provozuje smluvní partner. Proto tato data nelze z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou jste platbu.

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

 1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 2. Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 3. Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracováním těchto osobních údajů
 4. Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
 5. Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
 6. Jedná se osobní údaje dětí mladších 16 let

Své právo můžete uplatnit prostřednictvím emailu [email protected]

Vznesení námitky

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést na emailu [email protected]

Omezení zpracování

Pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, nebo my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů.

Podání stížnosti

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Prosíme vás však, abyste své stížnosti či dotazy směřovali nejdříve na nás. My vám vyjdeme vstříc jak to jen bude možné.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 15. 8. 2022, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.nozicky.eu.